Ettevõte on tegutsenud 2012. aastast ja põhitegevuseks on puidust toodete valmistamine (aiamajad,
lehtlad, grillikojad, koerakuudid, laste mängumajad, kiiged, liivakastid, välitualetid, tööriistakuurid,
aiamajad). Võimalik on tellida dekoratiivset sise- ja välisvoodrilauda, lainelist lauda ja palkseina
imitatsiooni sise- ja välistöödeks. Olemas on oskused, mis tagavad peamiselt käsitööna valmivate toodete kvaliteedi. Pidevalt täiustatakse oma tooteid eeskätt nende toodete osas, millised eristuvad masstooteid valmistavate
ettevõtete toodangust. Käsitööna tehtud tooted on igaüks erisugune, ükski toode ei kordu. Igale
kliendile lähenetakse individuaalselt, tooted valmistatakse ja värvitakse täpselt kliendi soovidele
vastavalt. Teenust osutatakse aastaringselt ning vajadusel sõidetakse kliendi juurde kohapeale. Koos
kliendiga arutatakse läbi tellimuse üksikasjad disainist kuni lõpliku paigaldamiseni kohapeal.
Toormena kasutatakse kuivatatud ja kvaliteedi põhjal sorteeritud saematerjali.
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus toetas ettevõtjate elektriliitumiste pilootprogrammi raames OÜ Pargi puukoda elektrivõrguga liitumist.